Factura Nº 25
Nº Liña Codigo Producto
Recargo
Prezo
1 34740987 Aletas CRESSI Gara Modular Carbon
Axuste do calzante
240€
3€
2 48234284 Treaxe OMER Camu 3d Compresed
Axuste de cintura
120€
10€
3 83746723 Gafas OMER Alien Sea
Troco por lentes graduadas
30€
40€
4 53216734 Boya BEUCHAT
Producto orixinal
12€
0€
Total factura 445€